Partneři JCMM

                                 

 

ECHA                   -  JCMM je členem ECHA (European council for high ability)


Akademie věd ČR
 - partner v projektu Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK


CEITEC Cluster - bioinformatics, z. s. p. o.
 - JCMM je členem CEITEC Clustru


České centrum pro mobilitu SSČ AV ČR, v. v. i.
- partner v síti EURAXESS Česká republika


Jihomoravské inovační centrum


Regionální rozvojová agentura jižní Moravy


Sdružení jihomoravských pracovišť Akademie věd ČR


Sdružení na podporu talentované mládeže, o. s.
 - partner v projektu Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK


Statutární město Brno


Talnet, o.s. - partner v projektu Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK


Vše o biotechnologiích na jednom místě - ojedinělý internetový portál určený pro české biotechnologické firmy, instituce a vědce, studenty, ale i zahraniční subjekty a laickou veřejnost

 

 

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně - partner projektu PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji