JCMM funguje jako Středisko podpory nadání v projektu PERUN v Jihomoravském kraji. Díky zapojení do sítě SPON se nám daří organizovat více akcí pro středoškoláky se zájmem o přírodní vědy a techniku.

 

Jaké jsou cíle projektu PERUN?

Projekt PERUN je prvním krokem k založení systému pro vyhledávání a podporu zájemců o přírodovědné a technické obory v ČR. Jeho výstupem budou zejména informační, výukový a vyhodnocovací systém a Střediska podpory nadání (SPONY). Projekt počítá s vytvořením vzdělávacích aktivit pro pracovníky, kteří s danou cílovou skupinou pracují, a také s vytvořením expertní skupiny, která by měla připravit možná řešení v oblasti legislativy, financí, apod.

Čemu se SPONY věnují?  

Matematika - Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Fyzika a astronomie - Techmania, science centrum
Biologie - SVČ Pallova, Plzeň
Chemie - SVČ Lužánky

 

Více na webu projektu PERUN: www.talentovani.cz