RU EN CS

přihláška do soutěže

Základní struktura přihlášky


Životopis uchazeče

 • vzdělání a kvalifikace pro řešení navrženého projektu
 • praktické zkušenosti, odborné stáže, řešené projekty
 • výsledky a ocenění

Vědecký projekt

 • cíle a originální přínos
 • teoretický rámec, metody a techniky, reference
 • časový harmonogram a hlavní milníky
 • motivace pro řešení projektu

Zázemí projektu

 • školitel a odborní konzultanti
 • pracoviště a spolupracující instituce
 • jiné relevantní informace

Důležité: Celá přihláška musí být napsána v angličtině a odevzdána v jednom souboru formátu PDF. Maximální délka přihlášky je 12 stran formátu A4 vlastního textu. Podrobnější popis přihlášky a průběhu soutěže vám poskytne Příručka pro uchazeče.

Jaké projekty mohou uspět?

Aby měl váš projekt šanci na úspěch, doporučujeme zodpovědět si následující otázky:

 • Jaký projekt je dobrý? Splňuje ten můj kritéria dobrého projektu?
 • Je můj projekt smysluplný a inovativní?
 • Dal/a jsem si záležet s přípravou každé jeho části?
 • Je napsaný tak, že zaujme odborné hodnotitele?
 • Dokážu vyjmenovat důvody, proč by zrovna můj projekt měl být podpořen?

Doplňkové stipendium získá 20 nejlepších, kteří přesvědčí naše nestranné odborníky o výjimečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého vědeckého projektu. Dalších 20 finalistů se bude moci zapojit do programu Mikrostipendií.

Poslední krok, který doporučujeme provést, než se pustíte do psaní přihlášky, je pečlivě si prostudovat Příručku pro uchazeče.

A to je vše, přátelé. Tedy skoro. Měli byste vědět, že předchozí ročníky se hlásilo až 200 lidí. Letos budeme hodnotit nejvýše 150 projektů. Proto nenechávejte podání přihlášky na poslední chvíli. Pořadí přihlášky je určeno datem počáteční registrace do systému - jakékoliv další změny provedené v přihlášce až do konce registračního období nemají na toto pořadí již žádný vliv.

Potřebujete-li více informací, napište nám.

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin