RU EN CS

Lidé v JCMM

RNDr. Miloš Šifalda
Ředitel JCMM
E-mail: milos.sifalda@jcmm.cz 
Tel. +420 541 211 043

Lenka Dvořáková
Asistentka ředitele
E-mail: lenka.dvorakova@jcmm.cz
Tel: +420 724 232 472

Ing. Jana Chylíková
Finanční manažerka
E-mail: jana.chylikova@jcmm.cz
Tel.: +420 725 196 072

Podpora nadaných studentů na SŠ

Mgr. Lucie Karmová
Projekt: Program podpory nadaných studentů v JMK, podpora projektů SOČ, Edubáze
E-mail: lucie.karmova@jcmm.cz
Tel: +420 606 661 224

Mgr. Ivo Hopp
Projekt: Od studenta k vědci, Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí, Program podpory nadaných studentů v JMK, Robotiáda
E-mail: ivo.hopp@jcmm.cz
Tel: +420 725 062 757

Mgr. Milan Linkesch
Projekt: Od studenta k vědci, Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí, Program podpory nadaných studentů v JMK, N-Trophy
E-mail: milan.linkesch@jcmm.cz
Tel: +420 602 602 069

Mgr. Adriana Pavlů
Projekt: T-exkurze, Program podpory nadaných studentů v JMK
E-mail: adriana.pavlu@jcmm.cz
Tel: +420 602 602 054

Ing. Alena Hynková
Administrativní pracovnice a referentka projektů
E-mail:alena.hynkova@jcmm.cz
Tel: +420 724 206 697

Ing. Klára Papalová
mateřská dovolená

Ing. Dana Bekker Vejborná
mateřská dovolená

Ing. Jitka Šeneklová
mateřská dovolená

Podpora nadaných studentů na VŠ

Ing. Ivana Hamadová
Projekt: Brno Ph.D. Talent
E-mail: ivana.hamadova@jcmm.cz
Tel: +420 724 919 622

Stipendia pro zahraniční studenty

Ing. Iveta Kumstátová
Projekt: Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji
E-mail: iveta.kumstatova@jcmm.cz
Tel: +420 725 745 596

Podpora lidských zdrojů pro vědu a výzkum

Ing. Jan Bogdan
Projekty: SoMoPro, RIS JMK
E-mail: jan.bogdan@jcmm.cz
Tel: +420 725 058 334

Ing. Ivana Hamadová
Projekty: SoMoPro, RIS JMK
E-mail: ivana.hamadova@jcmm.cz
Tel.: +420 724 919 622

Ing. Michael Doležal
zástupce ředitele
Projekty: SoMoPro, RIS JMK
E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz
Tel.: +420 602 735 910

Mgr. Martina Šatinská
Projekt: EURAXESS centrum Brno
E-mail: martina.satinska@jcmm.cz
Tel: +420 724 803 394

Lektoráty českého jazyka

Mgr. Martin Horn
Lektor českého jazyka - Kazaň, Ruská federace
E-mail: mhorn@seznam.cz

Mgr. Ivana Vrajová
Lektorka českého jazyka - Chanty-Mansijsk, Ruská federace
E-mail: ivrajova@gmail.com

Mgr. Kryštof Bachmann
Lektor českého jazyka - Iževsk, Ruská federace
E-mail: kykak.b@seznam.cz

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin