RU EN CS

somopro VĚDCI PODPOŘENÍ V 1. A 2. VÝZVĚ

Zkoumám rozvoj sinic a sinicových toxinů.

Pavel Babica

Zabývám se regulací P-TEFb a cyklinových podjednotek.

Dalibor Blažek

Studuji interakcí lektinů a sacharidů.

Peter Bystrický

Zaměřuji se na oxidační kontrolu TiAl intermetalik.

Jan Čížek

Zabývám se technologií detektorů na polovodičové bázi.

Hassan Elhadidy

Zdokonaluji haloalkán dehalogenázy modifikací vstupních tunelů.

Artur Góra

Zkoumám souvislosti fyziky vysokých energií a kvantové provázanosti.

Beatrix C.Hiesmayr

Rozkrývám disperzní interakce mezi cukry a proteiny.

Stanislav Kozmon

Zaměřuji se na zygotickou embriogenezi jehličnanů.

Jana Krajňáková

Studuji buněčné a molekulární změny u sarkomových buněčných linií.

Miroslava Krzyžánková

Vyvíjím nanočásticemi modifikované monolitické materiály pro bioanalýzu.

Jana Křenková

Konstruuji mikroorganismy k čištění kontaminované vody.

Nagendra P.Kurumbang

Zkoumám metabolickou sygnalizaci a energetickou homeostázi u hESC.

Sergiy Kyrylenko

Zabývám se výzkumem geneticky podmíněných srdečních onemocnění.

Albano Meli

Provádím výzkum chronické lymfocytární leukémie.

Archana Mishra

Zabývám se syntézou nanostruktur pro využití v mikro- a nanosoučástkách.

Alexander Mozalev

Studuji přechod středního a malého paleolitu ve střední Evropě.

Ladislav Nejman

Hledám nové sloučeniny využitelné v moderní léčbě rakovinných onemocnění.

Kamil Paruch

Pracuji s proteinem Prdm9 při modifikaci histonů a rekombinaci.

Emil Parvanov

Zabývám se fyzikálními aspekty kvantové teorie informace.

Martin Plesch

Zabývám se automatickým rozpoznáváním řeči.

Shakti Prasad Rath

Zkoumám endokrinní disruptory v životním prostředí a samčí neplodnost.

Iva Sovadinová

Objasňuji působení Neuronatinu v lidských embrionálních kmenových buňkách.

Yuh-Man Sun

Studuji rychlou kinetiku lidské rekombinační mašinerie.

Mario Špírek

Rozvíjím vícerozměrnou twistorovou teorii v jazyku parabolických geometrií.

Arman Taghavi-Chabert

Studuji rostlinný chromatin, jeho strukturu a funkci.

Edward Trifonov

Optimalizuji depozici tenkých vrstev pro organické elektronické přístroje.

Ivaylo Zhivkov

 

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin