RU EN CS

MEDAILE PODPOŘENÝCH ŘEŠITELŮ V ROCE 2015 

BARBORA ČECHOVÁ

GYMNÁZIUM MATYÁŠE LERCHA, ŽIŽKOVA 55, BRNO

Helikáza Rothmund-Thomsonova syndromu a její DNA vazebné preferenceKristýna Pokorná

1. místo v oboru č. 4 – Biologie

Školitel: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

KRISTÝNA POKORNÁ

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO, BARVIČOVA 85, BRNO

Mechorosty Přírodní památky Kavky

3. místo v oboru č. 8 – Ochrana a tvorba životního prostředí

Školitel: RNDr. Svatava Kubešová – Moravské zemské muzeum

SABINA REMUNDOVÁ, NIKOL HOLOUBKOVÁ

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA, U ŠKOLY 39, ZASTÁVKA

Státní maturita – právní úprava v budoucnu

3. místo v oboru č. 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Školitel: JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Právnická fakulta

 

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin