RU EN CS

MEDAILE PODPOŘENÝCH ŘEŠITELŮ V ROCE 2014 

BENEDIKT PEŤKO

GYMNÁZIUM MATYÁŠE LERCHA, ŽIŽKOVA 55, BRNO

Řídce vzorkovaná data a jejich zpracování ve spektroskopii nukleární magnetické rezonance

3. místo v ČR v oboru Fyzika

Školitel: Mgr. Jiří Nováček – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

TOMÁŠ LEFNER

GYMNÁZIUM BRNO-ŘEČKOVICE, TEREZY NOVÁKOVÉ 2, BRNO

Přirozená radioaktivita hornin v okolí brněnské aglomerace

3. místo v ČR v oboru Geologie, Geografie

Školitel: RNDr. Václav Vávra, Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

TEREZA PITROVÁ

GYMNÁZIUM BRNO-ŘEČKOVICE, TEREZY NOVÁKOVÉ 2, BRNO-ŘEČKOVICE

Pozdní odezvy krátkodobého působení cytokininů: glutathion a metabolismus síry

1. místo v ČR v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

Školitel: Mgr. Jaroslav Pavlů – Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

MARKÉTA PITROVÁ

GYMNÁZIUM BRNO-ŘEČKOVICE, TEREZY NOVÁKOVÉ 2, BRNO-ŘEČKOVICE

Falšování potravin

2. místo v ČR v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

Školitelka: MVDr Olga Cwiková, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

TEREZA ZEZULOVÁ, JIŘÍ ŠTÁBL

PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, MASARYKOVA 389, STRÁŽNICE

Screening vybraných obsahových látek v rostlinných vzorcích kosatců

3. místo v ČR v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

Školitel: Ing. Pavol Kaššák – Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

 

 

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin