RU EN CS

způsobilé hostitelské instituce 

Způsobilou hostitelskou institucí je veřejná výzkumná instituce, která má sídlo nebo pobočku (detašované pracoviště, ústav apod.) v Jihomoravském kraji. 

přehled možných hostitelských institucí:

  1. Veřejné vysoké školy, např.:
  1. Veřejné výzkumné instituce (podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů), např.:
  1. Pobočky ústavů Akademie věd České republiky se sídlem v Jihomoravském kraji:
  1. Lékařská zařízení provádějící výzkum a vývoj, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR:
  1. Další veřejné výzkumné organizace
  • Instituce, které splňují všechny podmínky vyplývající z definice výzkumné organizace v čl. 2 odst. 2 písmeno d)  Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Podrobnosti naleznete v příslušné příručce pro žadatele.
 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin